Basen II LO Katowice im.Marii Konopnickiej

Wykonanie przebudowy oświetlenia w technologii LED, basenu w II LO Katowice im.Marii Konopnickiej, wraz z otaczającą infrastrukturą.