Instalacja przyłącza elektrycznych dla budowy DK81 w Katowicach

Wykonanie instalacji sieci naziemnej oraz zabudowa rozdzielnic budowlanych