TAMEH Polska

Wykonanie remontu rozdzielni przy komorach regulacyjnych chłodni nr 1, 2, 3 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza, wraz z przebudową instalacji zasilania