Oświetlenie zewnętrzne fabryki i kanalizacja teletechniczna

Budowa oświetlenia zewnętrznego fabryki

Wykonanie 2 km kanalizacji teletechnicznej, instalacji oraz montaż i uruchomienie 70 lamp oświetlenia zewnętrznego