Przebudowa Tychów dla Centrum Sterowania Ruchem

Wykonanie sieci kanalizacji teletechnicznych oraz instalacji sterujących w Tychach,dla projektu Centrum Sterowania Ruchem.

  • Prace ziemne – wykopy, przewierty sterowane
  • Kanalizacje teletechniczne – studzienki, trasy
  • Sieci elektryczne, światłowodowe, sieci IT,
  • Prefabrykacja i montaż szaf sterujących
  • Montaż i uruchomienie kamer wizyjnych,kamer monitorujących zajętość miejsc parkingowych, wyświetlaczy i telebimów
  • Przyłącza elektryczne
  • Pomiary, uruchomienie
  • Montaż stacji lądujących pojazdy elektryczne
  • Odtworzenia terenów