Utworzenie nowej linii zasilającej Miasteczko kontenerowe Szpitala Miejskiego w Chorzowie

Rozbudowa rozdzielni głównej i utworzenie nowej linii zasilającej  Miasteczko kontenerowe „COVID” Szpitala Miejskiego w Chorzowie