Przebudowa rozdzielni SN

Przebudowa rozdzielni SN dla Mostostal Zabrze SA, wykonanie przeglądu, weryfikacja nastaw, ustawienie zabezpieczeń.
Utworzenie siłowni rozłącznika SN