Przebudowa Tychów dla Centrum Sterowania Ruchem

Wykonanie sieci kanalizacji teletechnicznych oraz instalacji sterujących w Tychach,dla projektu Centrum Sterowania Ruchem.

 • Prace ziemne – wykopy, przewierty sterowane
 • Kanalizacje teletechniczne – studzienki, trasy
 • Sieci elektryczne, światłowodowe, sieci IT,
 • Prefabrykacja i montaż szaf sterujących
 • Montaż i uruchomienie kamer wizyjnych,kamer monitorujących zajętość miejsc parkingowych, wyświetlaczy i telebimów
 • Przyłącza elektryczne
 • Pomiary, uruchomienie
 • Montaż stacji lądujących pojazdy elektryczne
 • Odtworzenia terenów

 

System Inteligentnego Sterowania Ruchem Tychy

Wykonanie instalacji systemu Inteligentnego Sterowania Ruchem przy Stadionie Miejskim w Tychach dla Siemens Mobility

Wykonanie instalacji teletechnicznej, kablowej, WLZ, światłowodowej, montaż osprzętu

Budynek socjalny klubu Raków Częstochowa

Wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych nowobudowanego obiektu socjalnego przy stadionie Raków Częstochowa.

 • Instalacja elektryczna
 • monitoring wizyjny
 • instalacja alarmowa
 • sieć komputerowa
 • instalacja ppoż
 • automatyka
 • pomiary instalacji
 • przyłącze zewnętrzne do budynku

Przebudowa rozdzielni SN

Przebudowa rozdzielni SN dla Mostostal Zabrze SA, wykonanie przeglądu, weryfikacja nastaw, ustawienie zabezpieczeń.
Utworzenie siłowni rozłącznika SN

Pomiary PEC

Pomiary Elektryczne dla PEC Gliwice