Rewitalizacja zabytkowego parku przypałacowego Żory, BARANOWICE ul. Zamkowa

 • montaż szaf sterowniczych oświetlenia parku
 • montaż szaf zasilających „muszlę” koncertową
 • budowa kanalizacji teletechnicznej dla przyłączy niskoprądowych do pałacu
 • wykonanie instalacji zasilania i oświetlenia parku,
 • wykonanie podświetleń zabytkowych dębów
 • budowa kanalizacji deszczowej, oraz instalacji elektroenergetycznej na potrzeby remontowanego pałacu
 • pełnienie serwisu elektrycznego budowy
 • montaż lamp parkowych

Przebudowa Tychów dla Centrum Sterowania Ruchem

Wykonanie sieci kanalizacji teletechnicznych oraz instalacji sterujących w Tychach,dla projektu Centrum Sterowania Ruchem.

 • Prace ziemne – wykopy, przewierty sterowane
 • Kanalizacje teletechniczne – studzienki, trasy
 • Sieci elektryczne, światłowodowe, sieci IT,
 • Prefabrykacja i montaż szaf sterujących
 • Montaż i uruchomienie kamer wizyjnych,kamer monitorujących zajętość miejsc parkingowych, wyświetlaczy i telebimów
 • Przyłącza elektryczne
 • Pomiary, uruchomienie
 • Montaż stacji lądujących pojazdy elektryczne
 • Odtworzenia terenów

 

System Inteligentnego Sterowania Ruchem Tychy

Wykonanie instalacji systemu Inteligentnego Sterowania Ruchem przy Stadionie Miejskim w Tychach dla Siemens Mobility

Wykonanie instalacji teletechnicznej, kablowej, WLZ, światłowodowej, montaż osprzętu

OBI i Saturn w Tychach

Wykonanie kanalizacji teletechnicznej i wykonanie przyłączy dla nowo budowanych marketów OBI i SATURN w Tychach;